Help uw accountant een handje

Help uw accountant een handje

Het is de tijd van het jaarwerk. Veel ondernemingen in het MKB zijn bezig met de financiële, cijfermatige afronding van 2020. Zeker de (middel)grote bedrijven werken daarbij samen met een accountant, die de uiteindelijke jaarrekening moet beoordelen en goedkeuren.

Met de opkomst van de geautomatiseerde administratie – dat ging vroeger wel anders, maar wie weet dat nog 😉 – is ook de rol van de accountant breder geworden. Want niet alleen de cijfers moeten worden bekeken, maar ook de geautomatiseerde processen om tot die cijfers te komen. En daar kwam vervolgens ook internet bij, met nieuwe kansen en risico’s. Want hoe veilig is het opslaan van klantgegevens in de cloud, en hoe gaat de onderneming om met het risico van mogelijke uitval van vitale systemen? Accountants nemen dat meer en meer mee in hun oordeel. Steeds meer (vooral grotere) bedrijven beoordelen ook hun toeleveranciers hierop. Kortom: de accountant is langzaam maar zeker steeds een stukje verder opgeschoven naar de rol van IT-auditor.

De accountant moet immers een onafhankelijk oordeel vellen over de bedrijfscontinuïteit, en dat gaat allang niet meer over financiële reserves en winstcijfers alleen. Het gaat ook om de vraag in hoeverre uw onderneming zich heeft gewapend tegen ongeoorloofde toegang tot uw systemen, tegen ransomware die uw bedrijf kan lamleggen, tegen dreiging van phishing. De zwakste schakel in IT- en informatiebeveiliging is ook van belang voor een accountant. Wij voorzien dat die ontwikkeling zich de komende jaren zal voortzetten.

Bij ThreadStone bieden we snelle en eenvoudige instrumenten aan waarmee u aan uw accountant kunt laten zien hoe veilig uw netwerken zijn en hoe bewust uw medewerkers omgaan met risico’s. Voor een onderneming van circa 50 tot 100 medewerkers raden wij bijvoorbeeld aan om voor € 895,= een eenmalige nulmeting af te nemen en vanaf € 450,= een hacktest op de interne en publieke systemen uit te laten voeren. Met de rapportages die wij op basis van deze scans en metingen opstellen, kunt u uw accountant heldere en gefundeerde inzage geven. Bovendien heeft u meteen een goed vertrekpunt om met uw IT-adviseur plannen te maken voor de komende periode. Win-win, voor een nog veiliger nieuw boekjaar.