Akkoord

ThreadStone gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie

Privacy verklaring & Cookie beleid

ThreadStone Cyber Security respecteert uw online privacy. We gebruiken de informatie van onze interacties met u om een zo hoog mogelijke kwaliteit van onze diensten te bewerkstelligen. Persoonlijke informatie van onze klanten en bezoekers van onze website zullen worden verwerkt met uiterste zorgvuldigheid en volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en overige geldende wetten.

We hebben dit Privacy & Cookie beleid op onze website geplaatst om u ervan op de hoogte te stellen wat voor soort informatie we verzamelen, het doel waarmee we de informatie verzamelen en gebruiken, hoe ermee om wordt gegaan, met wie het gedeeld kan worden, en welke keuzes u heeft met betrekking tot ons gebruik van uw informatie.

U kunt altijd contact opnemen met ThreadStone Cyber Security voor al uw vragen betreffende privacy of zorgen die u heeft en om de persoonlijke informatie in te zien die u aan ons beschikbaar heeft gesteld of om te vragen om een wijziging.

Dit Privacy & Cookie beleid is van toepassing op alle websites en portalen in het bezit van en/of gebruikt door ThreadStone Cyber Security. Door onze website/portal te gebruiken of middels registratie op onze website/portal, vertrouwd u uw persoonlijke informatie aan ThreadStone Cyber Security toe en verleend u ons de toestemming om de persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt te verwerken volgens de bepalingen in dit Privacy & Cookie beleid.

Uw persoonlijke gegevens

ThreadStone Cyber Security ontvangt en slaat alle informatie op die u invoert. U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar als gevolg hiervan kan het zijn dat u een groot deel van onze functies niet kan gebruiken. Bij simpel gebruik van onze website/portal of door middel van registratie, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken volgens de bepalingen in dit Privacy & Cookie beleid. We verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens zoals de naam van uw bedrijf, de kamer van koophandel gegevens, uw naam, e-mailadres, postadres, host-adres, IP-adres etc.. De website/portal slaat deze informatie vervolgens op.

We gebruiken de informatie die u aan ThreadStone Cyber Security verstrekt met de volgende doeleinden: het verwerken en volbrengen van uw bestelling; om u toegang te geven tot de diensten en ondersteuning te leveren per e-mail of telefoon, om mogelijk inbreuken op de beveiliging te constateren en aan u te melden, reageren op uw verzoeken en uw product vragen; communicatie met u; voor onze eigen financiële accounting doeleinden (zoals het indienen van facturen); voor marketing doeleinden of product details.

ThreadStone Cyber Security zal u een bevestigings-e-mail sturen na afronding van uw registratie en bestelling. We sturen u mogelijk ook een e-mail om u eraan te herinneren dat de resultaten beschikbaar zijn in uw eigen persoonlijke omgeving.

We registreren geen, en zullen dit ook niet doen, gevoelige persoonlijke gegevens betreffende religie, ras, politieke overtuiging, gezondheid en seksuele leven, levensovertuiging of persoonlijke gegevens betreffende vakbondslidmaatschap.

We ontvangen mogelijk bepaalde informatie over malware en kwetsbaarheidsscans via gerespecteerde derde partijen of zogenaamde bewerkers. Elke klant kan ervoor kiezen om via e-mail bericht van ons te ontvangen over onze diensten en speciale evenementen of promoties. U kunt zich op elk moment uitschrijven door op de knop in het bericht te klikken.

Veiligheid

We doen al het redelijke en mogelijke om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik, wijzigingen, verspreiding of toegang, onrechtmatige vernietiging, en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking of misbruik. We gebruiken bijvoorbeeld de in deze industrie gangbare coderingstechnologie Secure Sockets Layer (SSL), om ervoor te zorgen dat al uw informatie en scaninformatie beveiligd is volgens de hoogste normen van het internet.

Er kan helaas voor geen enkele verzending van gegevens via het internet of gegevens die worden opgeslagen worden gegarandeerd dat ze geheel veilig zijn. Als gevolg hiervan, hoezeer we ook ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang en verspreiding, bieden we geen waarborg of garantie voor de absolute veiligheid van enige persoonlijke informatie die u verzend naar, van of door onze website/portal. In het geval dat wij ons ervan bewust worden dat er sprake is van een inbreuk op de beveiliging betreffende uw persoonlijke gegevens, opgeslagen door of voor ons, zullen we de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen. Door uw e-mailadres aan ons te geven voor welke reden dan ook, stemt u er uitdrukkelijk mee in om elektronische berichten van ons te ontvangen in het geval van een inbreuk op de beveiliging. Als u denkt dat uw account of enige gegevens die u aan ons heeft gegeven niet langer veilig zijn, breng dan alstublieft per ommegaande ThreadStone Cyber Security hiervan op de hoogte.

Opt-out commerciële communicatie

Als u geen commerciële communicatie van ThreadStone Cyber Security wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op. In onze e-mails naar klanten nemen wij ook een link op waarmee u voor een opt-out kunt kiezen betreffende commerciële communicatie.

IP-adressen

ThreadStone Cyber Security verzamelt IP-adressen om trends te analyseren, de website/portal te beheren, bewegingen van gebruikers te volgen en brede demografische informatie voor totaal gebruik te verzamelen. In de portal worden IP-adressen gelinkt aan persoonlijk identificeerbare informatie voor registratie doeleinden. Op de website worden de IP-adressen niet gelinkt aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Uw rechten

Als u toegang wenst tot uw persoonlijk gegevens of ze wilt wijzigen, neem dan contact op met ThreadStone Cyber Security. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens als dit niet nodig is voor rechtmatige belangen van ThreadStone Cyber Security of een derde partij. U heeft ook het recht op verwijdering van de door u opgegeven persoonsgegevens.

Cookies

We gebruiken cookies om uw interactie met onze website/portal te volgen en om aankopen mogelijk te maken. Een cookie is een stukje informatie die wordt opgeslagen op de hard disk van de gebruiker en dat informatie over de gebruiker bevat. We gebruiken de informatie voor verbetering van onze website/portal en om de ervaring van de bezoekers beter te maken. U kunt de cookies uit- of aanzetten door de instellingen in uw browser aan te passen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website/portal dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics op onze website om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken, waaronder details van de website waar de bezoeker vandaan komt en het totaal aantal keren dat de bezoeker onze website heeft bezocht. Google Analytics wordt niet in het dashboard gebruikt.

PiWik

We gebruiken PiWik op onze website/portal om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website/portal gebruiken, waaronder details van de website/portal waar de bezoeker vandaan komt en het totaal aantal keren dat de bezoeker onze website/portal heeft bezocht.

Contact

Als u vragen heeft met betrekking tot informatie betreffende privacy en persoonlijke informatie, neem dan contact op met ThreadStone Cyber Security.

Mocht u contact op willen nemen met ThreadStone Cyber Security dan kunt u een e-mail sturen naar info@threadstone.eu of stuur een brief naar:

ThreadStone Cyber Security B.V.
T.a.v. juridische afdeling
HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
Nederland

Als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke informatie of als u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, neem dan contact met ons op en wij zullen uw informatie actualiseren of uw persoonlijke gegevens verwijderen. ThreadStone Cyber Security kan administratiekosten in rekening brengen voor dit verzoek. Vergeet niet om een officieel identificatiebewijs bij te voegen voor de verificatie van uw identiteit.